ตะกร้า 0

โรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทำไมถึงไม่ใช่ใครเป็นก็ได้!

6 กุมภาพันธ์ 2023
โรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทำไมถึงไม่ใช่ใครเป็นก็ได้!

โรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทำไมถึงไม่ใช่ใครเป็นก็ได้!

โรค SLE โรคลูปัส หรือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง คืออะไร? มักเกิดกับใคร? และรักษาได้ไหม?
เรามาทำความรู้จักโรคนี้กัน
 

????โรค SLE คืออะไร?

SLE (Systemic Lupus Erythematosus) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยเกิดจากภาวะเม็ดเลือดขาวของคนๆ นั้นทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบและสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วทั้งร่างกาย เช่น ระบบประสาท, เลือด, ผิวหนัง, ไต, ข้อ เป็นต้น
 
SLE
 
หากป่วยเป็นโรคนี้ร่างกายจะมีการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Antinuclear Antibody ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างชัดเจน
 
????เป็นโรคติดต่อไหม?
SLE ไม่ใช่โรคติดต่อ จึงไม่สามารถติดต่อหรือแพร่เชื้อได้
 
????โรคนี้มักเกิดกับใคร?
โรคนี้มักจะพบได้บ่อยกับผู้หญิง (อายุ15-45 ปี) มากกว่าผู้ชายพบได้ โดยอัตราส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุนี้คือ 9 รายต่อ 1 ราย
 
????รักษาได้ไหม?
ปัจจุบันยังไม่มียาใดที่สามารถรักษาโรคเอสแอลอีให้หายขาดได้ การรักษาโรคนี้จะช่วยคุมอาการและอาการแสดงของโรคเอสแอลอี และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น