ตะกร้า 0

อย่าหยุด! การหยุดยาลดความดันเองเสี่ยงต่อชีวิต

12 ตุลาคม 2022

สำหรับท่านใดที่มีอาการหรือมีความจำเป็นต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่เป็นประจำ ไม่ควรหยุดยาเองอย่างกะทันหันอาจเกิดผลเสียอย่างร้ายแรงได้

ผลกระทบที่ร้ายแรง เช่น

1. เส้นเลือดในสมองแตก

2. อัมพฤกษ์

3. อัมพาต

4. เสียชีวิต

ยาลดความดันโลหิตเป็นยาที่ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับการรักษา ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรรับประทานตามขนาดยาที่แพทย์สั่งให้ ตรงเวลาทุกวันในเวลาที่แน่นอนจึงจะได้ผลดี

นอกจากนี้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างที่รักษาด้วยยาลดความดันโลหิตและทุกครั้งที่ไปพบแพทย์โรคอื่นๆ หรือทันตแพทย์ ควรแจ้งชื่อยาลดความดันโลหิตที่ทานอยู่ ให้แพทย์ทราบ

ที่สำคัญ ไม่ควรนำยาลดความดันโลหิตที่ใช้อยู่ให้คนอื่นรับประทานโดยไม่ผ่านการตรวจจากแพทย์ก่อน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้