ตะกร้า 0

โรคเบาหวานมีกี่ประเภท

9 พฤศจิกายน 2022
โรคเบาหวานมีกี่ประเภท
โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย จนถึงแผลเรื้อรังที่เท้า ????
 

โรคเบาหวานมี 4 ประเภท

โรคเบาหวานชนิดที่1

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ขาดอินซูลิน มักได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เด็ก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับอินซูลินทดแทน

โรคเบาหวานชนิดที่2

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน มักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน จัดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อที่สร้างปัญหาสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนอย่างมาก
 
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 
3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ มักเกิดเมื่อไตรมาส 2-3 ของการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการวินิจฉัยในช่วงตั้งครรภ์ การดูแลรักษามีความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อการคลอดและสุขภาพของทารก
 
โรคเบาหวานจำเพาะ
 
4. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ เกิดจากสาเหตุจำเพาะที่เป็นกลไกที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน เช่น โรคทางพันธุกรรม ตับอ่อนทำงานผิดปกติ โรคทางต่อมไร้ท่อ ยาบางชนิด เป็นต้น
 

การรักษาโรคเบาหวาน

1. ควรควบคุมอาหาร ลดการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน เครื่องดื่มที่มีรสหวาน อาหารทอดและอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ ควรเลือกสารให้ความหวานทดแทน
2. ออกกำลังกายวันละ 30 นาที หรืออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
3. รับประทานยา หรือฉีดยาตามคำสั่งแพทย์