ตะกร้า 0

ส่องอาชีพมาแรงโดนใจคนรักสุขภาพ

10 ตุลาคม 2022
ส่องอาชีพมาแรงโดนใจคนรักสุขภาพ

ส่องอาชีพมาแรงโดนใจคนรักสุขภาพ ????

เข้าสู่สังคมยุคใหม่ คนในประเทศไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ตลาดของสินค้าและด้านบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาชีพสำหรับด้านสุขภาพได้รับความนิยมและมีความต้องการมากขึ้น ????‍⚕️

1. นักกายภาพบำบัด ป้องกันรักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

นักกายภาพ

2. นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาและประเมินความรู้สึกทางด้านจิตวิทยา

นักจิตวิทยา

3. นักโภชนาการทางการแพทย์ มีหน้าที่จัดการอาหารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย

นักโภชนาการ

4. นักกิจกรรมบำบัด ส่งเสริมให้บุคคล ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ

นักกิจกรรม

5. นักเวชศาสตร์การกีฬา นำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเล่นกีฬาเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด และทำให้ผู้ที่บาดเจ็บสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม

นักเวชศาสตร์