ตะกร้า 0

Glucose Detector เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด

7 พฤศจิกายน 2022
Glucose Detector เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด

Glucose Detector เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด Portable Blood Glucose Meter

เพียงสัมผัสก็รู็ผลทันที Just touch and see result immediately

วัดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างแม่นยำ โดยวางนิ้วบนช่องวางนิ้วบนตัวเครื่องอย่างเบา ๆ แก้ไขปัญหาความเจ็บปวดที่เกิดจากการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วทุกวัน ลดความความเสี่ยงของการติดเชื้อที่บาดแผลจากการเจาะเลือด

Measure Blood Sugar Level accurately by gently placing your index finger on the finger sensor device. It prevents the pain problem and wound infection from the finger-prick test.

 

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

Glucose Detector อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานที่ต้องการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยตัวเองตลอดเวลา และเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือสำหรับบุคคลที่อยู่ในภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวาน

Glucose Detector This device is suitable for everyone, especially those with diabetes who need to check their glucose level themselves all the time. It is also suitable for people with type 2 diabetes and pre-diabetes cases.

GlucoseDetetor

การเจาะเลือดตรวจน้ำตาลแบ่งเป็น 2 แบบ (Blood sugar testing is divided into two types.)

1. การเจาะเลือดตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร Fasting blood sugar (FBS)
ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากน้ำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องรอจนเจาะเลือดก่อนจึงรับประทานหรือฉีดยา
ค่าปกติอยู่ระหว่าง 70 -100 mg/dL
ค่าอยู่ระหว่าง 100-125mg/dL จะถือว่าเป็นภาวะ impaired fasting glucose หรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
น้ำตาลที่มากกว่า 126 mg/dL จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

Fasting blood sugar (FBS) blood test

Must abstain from food and drinks other than water for at least 8 hours. People with diabetes must wait until they draw blood before eating or injecting.

Normal values ​​are between 70 -100 mg/dL.

A value between 100-125mg/dL is considered impaired fasting glucose or is at risk for diabetes.

Blood Sugar greater than 126 mg/dL are diagnosed with diabetes.

2. การเจาะเลือดตรวจน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง 2-hour postprandial blood sugar
จะเจาะเลือดหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 2
ค่าปกติจะน้อยกว่า 140 mg/dLสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี
ค่าปกติน้อยกว่า 150 mg/dL สำหรับผู้ที่มีอายุ 50-60 ปี
ค่าปกติน้อยกว่า 160 mg/dLสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

การเจาะเลือดตรวจนำตาลแบบสุ่ม Random blood sugar (RBS)
ค่าปกติ 80-140 mg/dL

Blood sugar test 2 hours after eating, 2-hour postprandial blood sugar

will draw blood 2 hours after eating

Normal values ​​are less than 140 mg/dL for those under 50.

Normal values ​​are less than 150 mg/dL for people aged 50-60 years.

Normal values ​​are less than 160 mg/dL for people over 60.

Random blood sugar test (RBS)

Normal value 80-140 mg/dL

*เครื่อง Glucose detector ของเราจะเป็นการตรวจน้ำตาล ณ ขณะนั้น ถ้าค่าน้ำตาลเกิน 150 mg/dL ขึ้นไปเครื่องจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงควรปรึกษาแพทย์

*Our Glucose detector will test the blood sugar at that time. If the blood sugar value is more than 150 mg/dL or more, the device is considered high risk. You should consult a doctor.

 

การใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน (How to ues)

 1. เปิดฝาเครื่องเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
 2. กดปุ่มด้านซ้ายมือ ทำการเลือกเมนูการตรวจวัดจากนั้นวางนิ้วบนอุปกรณ์
 3. กดปุ่ม 2 ครั้ง เข้าการตั้งค่าภาษากดซ้ำ 1 ครั้งเพื่อเลือกภาษา และกด 2 ครั้งเพื่อยืนยัน
 4. เมื่อเครื่องทำการวัดค่าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลและส่งค่าผลตรวจไปทาง Bluetooth TGH-GLC01
 5. เมื่อเครื่องทำการวัดค่าแล้วไม่พบจะทำการแจ้งเตือนให้ทำการวัดค่าใหม่อีกครั้ง
 6. เมื่อเครื่องแจ้งเตือนให้วัดค่าใหม่อีกครั้ง ทำการกดปุ่มด้านซ้ายเพื่อทำการวัดใหม่

วิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวกต่อการพกพา

How to use

 1. Open the lid to start using.
 2. Press the button on the left, make a menu selection of measurements, then place your index finger on the device.
 3. Press the button twice to enter the language setting, press once to select the language and press twice to confirm.
 4. When the measurement is complete, it will display the result and send it via Bluetooth TGH-GLC01
 5. When the measurement device is not found, it will alert to re-measure.
 6. When the alarm prompts you to measure again, press the left button to re-measure.

Easy to use method & easy to carry