ตะกร้า 0

นโยบาย และ ขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม สินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน 

การเปลี่ยน เคลม สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต หรือได้รับมีความแตกต่างจากรูป / สี หรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.touchgoodhealth.com สามารถเปลี่ยนสินค้าได้นับจากวันที่ได้รับสินค้า (โดยถือ ตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก)


การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันรับสินค้า การเปลี่ยนเคลมสินค้าสามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้

  1.  การเปลี่ยน เคลม สินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด เท่านั้น

  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการเปลี่ยน เคลม สินค้า

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน เคลม สินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 

  4. 5. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้า ให้กรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิม การซ่อมเครื่องโดยบุคคลภายนอก

  5. การส่งสินค้าที่อยู่ในระยะประกันมาเคลม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกัน และหรือ ใบเสร็จรับเงิน 

  6. จากตัวแทนจำหน่าย และหรือจากตัวแทนผู้ผลิตเท่านั้น

  7. ระยะเวลาในการซ่อมแซ่มหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ จะอยู่ในดุลยพินิจของศูนย์รับประกันหรือจากผู้ผลิตเท่านั้น


ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม สินค้า

สำหรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าของ บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด

1. ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน เคลม สินค้าได้ที่ Call Center 02-005-2221 หรือ  ส่งอีเมลมาที่ [email protected] 

1.1 เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยนเคลมสินค้า  โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยนเคลมสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้น และเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้าหรือคลิปวิดีโอ รวมถึงใบเสร็จ เพื่อประกอบการพิจารณา 

1.2 หากจัดส่งแล้วไม่มีผู้รับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าขนส่งสำหรับสินค้าที่ต้องจัดส่งอีกครั้ง

1.3 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งกลับมาทางบริษัทฯ กรณีเปลี่ยน เคลม สินค้า

2. ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะติดต่อ เพื่อเปลี่ยน เคลม สินค้าได้ที่ หน้าร้านสาขา บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด

3. ในกรณียกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า สามารถดำเนินการได้ภายใน 24 ชม. นับจากหมายเลขคำสั่งซื้อ 

4. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของคุณจะอยู่ใน 30 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการยืนยัน การยกเลิกคำสั่งซื้อจาก บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า

5. ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM หรือผ่านทาง Counter ของธนาคาร การคืนเงินจะอยู่ใน 30 วัน ทำการ ภายหลังจากได้รับการยืนยันการคืนเงินจาก บริษัท ทัช กู๊ด เฮลท์ จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน